FIGMA 官网
  • 网站介绍:
    在2015年底开始兴起的一款界面设计协作神器,图形设计功能强大、支持多人在线编辑与多人实时评论,用于开会或者研讨非常方便,也可以随意保存历史版本,简直堪称设计界的Google Docs。
  •                                                
  • 网址链接: www.figma.com
                           
相关推荐